Livrare Gratuita!

POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE
Politica de confidențialitate descrie modul în care Jocul Florilor colectează, protejează și utilizează informațiile personale de identificare ale utilizatorilor. De asemenea, descrie opțiunile pe care le aveți la dispoziție în ceea ce privește utilizarea informațiilor dvs. personale și modul în care puteți accesa informații.
Colectarea de informații cu caracter personal
www.joculflorilor.ro deține informații despre dumneavoastră, pe care le-ati oferit cu bună știință atunci când ați completat formularul de înregistrare. Puteți alege să nu ne oferiți anumite informații, însă este posibil să nu puteți profita de unele din modulele site-ului. Menționăm că utilizatorii care nu știu ce informații sunt obligatorii, pot să ne contacteze la numerele de telefon de pe site.
Practic, Jocul Florilor poate avea acces la date cu caracter personal aparținând Clientului sau să proceseze date cu caracter personal în numele și pe seama Clientului. Parțile înteleg ca aceste date și persoanele la care se referă fac obiectul unei prelucrări de date în sensul Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date („Regulamentul GDPR”).
Colectarea informațiilor non-personale
Când vizitați site-ul, serverele noastre înregistrează automat informațiile pe care browserul dumneavoastră le trimite. Aceste date pot include informații precum adresa dvs. de IP a dispozitivului, tipul și versiunea browserului, tipul și versiunea de sistem de operare, preferințele de limbă sau pagina pe care ați vizitat-o înainte de a ajunge pe site-ul nostru, paginile site-ului nostru pe care le vizitați, informațiile pe care le căutați pe site-ul nostru, datele de acces și alte statistici.
Informațiilor non-personale colectate sunt utilizate numai pentru a identifica cazurile potențiale de abuz și pentru a procesa informații statistice privind utilizarea site-ului. Utilizarea și prelucrarea informațiilor colectate
Scopul prelucrarii il reprezinta comercializarea serviciilor și produselor de pe site-ul nostru cum ar fi:
- procesarea comenzilor sau cererilor dumneavoastră și emiterea facturilor aferente comenzilor;
- soluționarea cererilor, întrebărilor sau a reclamațiilor făcute de către dumneavoastră;
- trimiterea e-mailurilor de notificare cum ar fi mementouri de parole, acltualizări etc.;
- contractarea dumneavoastră (inclusiv prin poștă, telefon, fax, e-mail sau mesaje text) în legătură cu ofertele de produse și servicii ale www.joculflorilor.ro sau în legătură cu produse și servicii care credem că ar putea fi de interes, precum promoții, oferte speciale etc.
Procesarea informațiilor personale
Jocul Florilor poate procesa informații personale despre dvs. dacă:
v-ați dat consimțământul pentru unul sau mai multe scopuri specifice;
furnizarea de informații este necesară pentru îndeplinirea unui acord cu dvs. și/sau pentru orice obligații precontractuale ale acestuia;
procesarea este necesară pentru respectarea unei obligații legale la care sunteți supus;
procesarea este legată de o sarcină care se desfășoară în interes public sau în exercitarea autorității publice care ne-a fost încredințată;
prelucrarea este necesară în scopul intereselor legitime urmărite de noi sau de o terță parte. În orice situație vom clarifica scopul juridic specific aplicabil prelucrării și în special dacă furnizarea de date cu caracter personal este o cerință legală sau contractuală sau o cerință necesară pentru a încheia un contract.
În legatura cu orice procesare a datelor respective, Jocul Florilor acționeaza în calitate de imputernicit al Clientului.
Datele cu caracter personal care beneficiază de un regim special de protecție cum ar fi: codul numeric personal, seria și numărul actului de identitate, vor fi colectate și prelucrate în condiții limitative și în concordanță cu dispozițiile legale pentru asigurarea respectării regulilor aplicabile în domeniul protecției datelor cu privire la acestea.
Transferul și stocarea informațiilor
În funcție de domiciliul sau locația dvs., transferurile de date pot implica comunicarea și stocarea informațiilor într-o altă țară decât a dumneavoastră. Aveți dreptul să aflați despre temeiul juridic al transferului de date către alte țări și despre măsurile de securitate luate de noi pentru a vă proteja informațiile.
Drepturile utilizatorilor
Prin citirea prezenței Politici, ați luat la cunoștință de faptul că vă sunt garantate drepturile prevăzute de Regulament, respectiv:
de a fi informați cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, articolul 13 și 14 din Regulament;
de acces la datele dumneavoastră cu caracter personal, articolul 15 din Regulament;
de rectificare a datelor dumneavoastră cu caracter personal articolul 16 din Regulament;
de ștergere (“dreptul de a fi uitat”) a datelor personale, articolul 17 din Regulament;
de a obține restricționarea prelucrării, articolul 18 din Regulament;
dreptul la portabilitatea datelor, articolul 20 din Regulament;
de a vă opune prelucrării datelor personale care vă privesc și să solicitați rectificarea, actualizarea ori ștergerea datelor în condițiile legii în cazul datelor cu caracter personal prelucrate pentru scopuri de marketing direct, acest drept poate fi exercitat oricând, în mod gratuit și fără justificare, articolul 21 din Regulament;
de a nu fi supus unei decizii individuale cu caracter automat, inclusiv crearea de profiluri articolul 22 din Regulament;
de a depune o plângere la Autoritatea de supraveghere ANSPDCP , articolul 77 din Regulament;
de a vă adresa justiției în cazul în care s-au constatat încălcări ale legislației în materie, articolele 78 – 79 din Regulament.
Vă puteți exercita aceste drepturi trimițând un e-mail către societatea noastra prin mail la adresa: joculflorilor.ro@gmail.com sau ne puteți scrie la următoarea adresă poștală: Clinceni, sat Olteni, str. Puțul Olteni mr. 44, jud. Ilfov.
Puteți să vă opuneți oricând și fără justificare, prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal în scop de marketing direct, prin trasmiterea către societatea noastra (prin mail la adresa: joculflorilor.ro@gmail.com sau ne puteți scrie la următoarea adresă poștală: Clinceni, sat Olteni, str. Puțul Olteni mr. 44, jud. Ilfov), a unei solicitări scrise, datate și semnate în acest sens. În acest caz, solicitarea dumnevoastră va fi înaintată către departamentul specializat al societății , urmând să primiți un mesaj prin care se confirmă că opțiunea dumneavoastră a fost notată, precum și orice alte informații necesare, după caz.
Durata prelucrării datelor
Durata prelucrarii datelor va fi determinată în general de momentul exercitării dreptului dumneavoastră la opoziție, în conditiile art. 21 alin. 2 din Regulamentul European nr. 679/2016. De asemenea, societatea poate stoca datele cu caracter personal pe o astfel de durată mai îndelungată, în scop probatoriu și de arhivare.
Totodată, stocarea datelor personale pentru o perioadă mai îndelungată de timp se poate realiza pentru efectuarea de statistici, îmbunătățirea serviciilor, administrarea conturilor clienților, cercetare / studii de piață.
Confidențialitatea minorilor
Jocul Florilor nu urmărește în activitățile sale de prelucrare de date, prelucrarea datelor cu caracter personal ale minorilor. O atenție deosebită se acordă pentru a se asigura că orice prelucrare a datelor cu caracter personal ale minorilor se realizează în conformitate cu cerințele Regulamentului, articolul 8 și în cazuri strict determinate.
Jocul Florilor nu realizează activități promoționale de marketing direct față de minori.
Minorilor, care nu au împlinit vârsta de 16 ani, nu li se permite solicitarea de servicii sau orice comunicații pe site-ul societatii ori participarea la concursuri sau campanii ale societatii, decât dacă aceasta se realizează în numele minorului de către reprezentantul legal sau tutorele minorului în cauză, conform legii.
Minorii care au implinit vârsta de 16 ani pot achiziționa produse sau servicii și solicita sa primeasca comunicații de la societatea noastra numai dacă au acordul reprezentantului sau tutorelui legal, conform legii.
De asemenea, orice persoană care ne furnizează datele personale prin intermediul site-ului sau alte aplicații sau dispozitive acoperite de această Politică, garantează că este major, respectiv are capacitate deplină de exercițiu.
Orice colectare sau prelucrare de date cu caracter personal ale minorilor se va realiza numai în condițiile legii, și având în vedere cele de mai sus.

Alte informații
Clientul va fi singurul responsabil pentru acuratețea, calitatea și legalitatea datelor cu caracter personal procesate. Jocul Florilor nu va avea nici o obligație de a verifica conformitatea afirmațiilor Clientului în legatură cu datele personale la care are acces în cursul executării comenzii.
Conform Regulamentului GDPR, Jocul Florilor va instiința Clientul fără întarzieri nejustificate daca ia cunostința de orice încalcare a securității datelor cu caracter personal ce fac obiectul prelucrarii conform acestor termeni și condiții.
Clientul este unic raspunzător să se asigure că obține consimtamantul sau are un alt temei legal pentru transferul datelor cu caracter personal către Jocul Florilor și prelucrarea ulterioara de catre acesta din urma a datelor în executarea comenzii.
Jocul Florilor va implementa ăasuri rezonabile pentru asigurarea respectării cerințelor de securitate adecvate și minimizarii impactului asupra protecției datelor.
Jocul florilor va notifica de îndată Clientul, cu excepția cazului în care potrivit legii este obligat să păstreze confidențialitatea, în cazul în care primește o solicitare din partea unei persoane vizate sau a unei autorități publice, Jocul Florilor neavând vreo obligatie de analiză sau soluționare a respectivei solicitări.